OFERTA

z zakresu prawa rodzinnego – reprezentacja w sprawach o:
- rozwód - alimenty - przysposobienie dziecka - ustanowienie rodziny zastępczej - ustanowienie rozdzielności między małżonkami - ustalenie kontaktów i ich egzekucję - ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej - ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
z zakresu prawa cywilnego – reprezentacja w sprawach o:
- zapłatę (roszczenia wynikające z umów oraz bezumownego korzystania z rzeczy) - zasiedzenie - ochronę własności i posiadania - odszkodowanie OC, AC - zniesienie współwłasności - stwierdzenie nabycia spadku itp. 
z zakresu prawa pracy - reprezentacja w sprawach o:
- sprostowanie świadectwa pracy - odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, - przywrócenie do pracy - uchylenie kary porządkowej itp.  
z zakresu prawa gospodarczego
Kancelaria oferuje pomoc w sporządzaniu umów oraz reprezentację podmiotów biznesowych w sprawach związanych z działalnością rynkową min. o zapłatę (także z tytułu odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce), ogłoszenie upadłości, wyłączenie wspólnika, ustanowienie kuratora dla spółki, jak również reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym w sprawach z zakresu zamówień publicznych, a także sporządzenie opinii prawej itp. 

z zakresu prawa administracyjnego - reprezentacja przed organami oraz sądami administracyjnymi.
E-porada
Pytania do prawnika wraz z numerem kontaktowym prosimy kierować na adres kancelarii: k.sobczakbergmann@gmail.com. Po wpłynięciu zapytania prawnik skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów. Cena e-porady wynosi od 250 zł. Porada sporządzona zostanie w formie pisemej i wysłana na podany przez Państwa adres e-mail w terminie do 3 dni roboczych, po zaksięgowaniu wpłaty na konto o nr 10 1020 4900 0000 8202 3192 3690.  
Stawki
W Kancelarii obowiązują stawki ryczałtowe, godzinowe i mieszane. Wynagrodzenie prawnika ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz nakładem pracy. Cenę wyjściową za reprezentowanie klienta stanowi stawka przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwościz dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018.265 t.j.). . Stawka godzinowa obowiązuje przede wszystkim przy obsłudze klienta biznesowego, w sprawach, w których nie można ocenić nakładu pracy.