0.jpeg

WITAMY W KANCELARII 

KATARZYNY SOBCZAK-BERGMANN

Kancelaria przyjazna mediacjom

 
 
Image by Shoeib Abolhassani
MEDIACJE

W naszej Kancelarii nie tylko uzyskacie Państwo kompleksową pomoc oraz znajdziecie odpowiedź na nurtujące Was zagadnienia prawne, macie bowiem szansę na rozwiązanie swoich problemów w sposób polubowny. Katarzyna Sobczak-Bergmann - stały mediator sądowy, wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku - prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sporach o charakterze rodzinnym, cywilnym i gospodarczym. Poza doświadczeniem zawodowym i znajomością przepisów posiada także umiejętności rozjemcze, pozwalające na osiągnięcie kompromisu, wypracowanego przez obie strony przy pomocy osoby bezstronnej i neutralnej. Cechą podstawową mediacji jest jej poufność i dobrowolność. Sami decydujecie Państwo o udziale w mediacji i sami macie wpływ na jej przebieg. Efektem mediacji jest zawarcie ugody, która zaaprobowana przez obie strony konfliktu i zatwierdzona przez sąd stanowi alternatywny dla wyroku sądowego tytuł wykonawczy. W sprawach, w których niezbędne jest zatwierdzenie ugody przez nadanie jej klauzuli wykonalności, ugoda zastępuje tytuł egzekucyjny. Pomożemy Państwu także w sformułowaniu Porozumienia rodzicielskiego, które składane jest w toku spraw rozwodowych celem przyspieszenia postępowania, a które sąd bierze pod uwagę rozstrzygając o najważniejszych kwestiach dotyczących małoletnich dzieci. Wybierając mediację stawiacie Państwo na szybkość i efektywność oraz jesteście indywidualnymi kreatorami rozwiązania sporu. Koszty mediacji pozasądowej, na które składają się wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków, ponoszone najczęściej po połowie, ustalane są indywidualnie z jej uczestnikami w zależności od charakteru sporu i jego zawiłości. Mediacja sądowa opłacana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2019.921).

 
kajtek w todze.jpg

MECENAS KATARZYNA SOBCZAK- BERGMANN

     Radca prawny Katarzyna Sobczak – Bergmann jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w 2008 roku.        

     Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz wpis na listę radców prawnych pod nr Gd /Gd/2511 uzyskała w roku 2014. Od początku drogi zawodowej przez kilkanaście lat związana była z Sądami Rejonowymi Gdańsk – Północ i Południe oraz Okręgowym w Gdańsku, zdobywając wiedzę i umiejętności jako asystent sędziego w Wydziałach: Karnym, Cywilnym, Rodzinnym i Nieletnich, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz starszy asystent sędziego w Wydziale Gospodarczym Odwoławczym. Świadcząc pomoc prawną kieruje się przede wszystkim dobrem i interesem klienta, oferując usługi na najwyższym poziomie merytorycznym. Uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach stale podnosi swoje kwalifikacje. Biegle włada językiem angielskim. Posiadane przez mecenas Katarzynę Sobczak – Bergmann umiejętności mediacyjne oraz uprawnienie do wykonywania zawodu mediatora pomagają w rozwiązywaniu sporów oraz łagodzeniu konfliktów. Prywatnie jest mamą szalonej nastolatki, pasjonatką dobrej kuchni, kryminałów oraz podróży.

 

KONTAKT


KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

KATARZYNA SOBCZAK-BERGMANN

Wniebowstąpienia 5 pok. 1
Wejherowo

512 108 112

  • Facebook

Dziękujemy za przesłanie!